ACK ČR informuje: Řecko - vyhláška

Aktuální rozhodnutí ministrů zdravotnictví – infrastruktury a dopravy č. D1A/GP.oik.50682 ze dne 11.8.2020 týkající se Řecka ve věci zavedení preventivních opatření.


 
Článek I
 
1. Zavedení preventivních opatření v místech vstupu do země prostřednictvím leteckého spojení s Bulharskem, Rumunskem, Spojenými arabskými emiráty, Maltou, Švédskem, Českou republikou, Belgií, Španělskem, Holandskem, Albánií, Severní Makedonií, z důvodu preventivních opatření na ochranu veřejného zdraví před dalším šířením viru COVID-19 na řeckém území.
 
2. Vstup na řecké území se povoluje pouze za podmínky, že osoby, které vstupují do země: a) byly diagnostikovány negativně při laboratorním testu na virus COVID-19 metodou PCR, provedenou výtěrem z hltanu nebo nosohltanu aa) v průběhu posledních sedmdesáti dvou (72) hodin před příletem do Řecka, ab) referenčními laboratořemi v zemi původu či tranzitu nebo státními či soukromými laboratořemi této země, pokud byly tyto soukromé laboratoře akreditovány odpovědným národním akreditačním úřadem dané země. b) budou mít potvrzení o výše uvedené diagnóze v anglickém jazyce, ve kterém bude uvedeno jméno a příjmení a číslo pasu nebo OP diagnostikované osoby, které předloží technickým týmům Generálního sekretariátu ochrany občana (AJ: General Secretariat for Civil Protection) a Národní organizace pro veřejné zdraví (AJ: National Public Health Organization), které jsou pověřeny prováděním lékařských kontrol. Letecké společnosti mají povinnost kontroly uvedeného potvrzení před nástupem cestujícího na palubu letadla, absence potvrezní je důvodem odepření nástupu na palubu letadla. V případě porušení této povinnosti, jsou zodpovědny za repatriaci cestujícího na vlastní zodpovědnost a náklady. c) budou mít vyplněný formulář PLF (Passanger Locator Form), který je dostupný na elektronické adrese https://travel.gov.gr, s kontaktními údaji v Řecku, vyplněný v průběhu předchozího dne před příletem do země. Potvrzení o vyplnění elektronického formuláře PLF, které je zasíláno automaticky systémem prostřednictvím elektronické zprávy cestujícímu, je považováno za povinný cestovní dokument. Letecké společnosti mají povinnost kontroly uvedeného potvrzení před nástupem cestujícího na palubu letadla, v případě porušení této povinnosti, jsou zodpovědny za repatriaci cestující na vlastní zodpovědnost a náklady. Platný formulář PLF, s kódem QR, jsou považovány za povinné pro vstup do země v každém místě.
 
3. Toto rozhodnutí platí pro osoby vstupující do země prostřednictvím leteckého spojení s Bulharskem, Rumunskem, Spojenými arabskými emiráty a Maltou ode dne jeho zveřejnění do 31. srpna 2020 včetně, a pro osoby vstupující do země prostřednictvím leteckého spojení se Švédskem, Českou republikou, Belgií, Španělskem, Holandskem, Albánií, Severní Makedonií po dobu do 17. srpna 2020 do 31. srpna 2020.