Vstupní informace do Španělska

Rádi bychom Vám připomněli, že pro vstup do Španělska je potřeba mít vyplněný elektronický formulář Public Health Passenger Locator Form a mít u sebe QR Code

platformách:

Web : spth.gob.es + get the Health QR code

App : SPTH + get the Health QR Code

Pouze ve výjimečných případech je možné vyplnit papírový formulář v letadle. Ovšem je nutné informovat klienty, že přímo v letadle je těchto formulářů pouze omezené množství.

Níže zasíláme informační video a „leták“ s informacemi o nutnosti vyplnění formuláře.

https://m.youtube.com/watch?v=iZ0A2NmF8-Q&t=1s